Posts Tagged سریال میوه ممنوعه

حق مخالفت نداری؛ زن دومم قانونیست!

من از سریال هایی که در ماه رمضان پخش می شود فقط یکی را می بینم آن هم سریال اول به خاطر اینکه در حال خوردن افطاری هستم! ولی امشب یک قسمت از سریال میوه ممنوعه (به قول دوستم میوه نشسته!) را هم دیدم که فکر کنم حاج آقا عاشق شده بود و قرار بود ازدواج کنه؟
از همه سمت به این گرامی (!) فشار می آوردند که چرا و چطور و به چه حقی و از این جور حرف ها! اما اگر کمی فکر کنیم می بینیم نه تنها این حاج آقای قصه ما بلکه هر حاج آقای دیگه با این ثروتی که در فیلم دیده شد هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی می تواند همسر دوم اختیار کند.

با لایحه جدید دولت برای حمایت از خانواده (آره جون عمت!) و در ادامه تاکید وزیر محترم کشور برای شیوع ازدواج موقت قرار هست ازدواج مرد همسردار که توانایی مالی برای چند همسر داری را داشته باشد بدون اجازه زن اول امکان پذیر شود!

خوب حاج آقای میوه نشسته ما هم ، هم پول خوبی دارند و هم نیازی به اجازه همسر اول ندارند. تازه تا جایی که فهمیدم ایشون با خانم اولشان هم صحبت کرده بودند.
البته رفتار غیرقانونی (!) خانواده حاج آقا دو دلیل می تواند داشته باشد. اول اینکه هنوز از این قانون که بسیار بسیار از خانواده حمایت می کند با خبر نیستند؟ و یا اینکه از قوانین خبر دارند اما همونطور که رئیس جمهور هم در مصاحبه با شبکه سی بی اس اشاره ای به رفتار مردم و دولت کردند ، مردم ما اصولا انسانهای قانون گریزی هستند!

حالا این وسط من نفهمیدم که چرا بحث های شیرین آیت الله صانعی در مورد اثبات غیرشرعی بودن این نوع ازدواج ها توجهی نمی کنند و یا سخنرانی ها و نوشته های فعالین حقوق زنان شنیده و خوانده نمی شود؟ (البته منو ببخشید چون یادم رفت که در ماه رمضان همه اعضای بدن مانند چشم و گوش باید روزه باشد و خیلی چیزها دیده و شنیده نشود!)

Advertisements

Comments (30)